Till innehållet

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om e-legitimationer och e-legitimering.

Använda e-legitimation

Nej, det kräver förmyndarens godkännande.

E-legitimationer kan ges ut till barn och ungdomar under arton år. Någon undre åldersgräns för när e-legitimationer får ges ut finns inte, men ditt barn måste vara så moget att det förstår vad det innebär att inneha och använda en e-legitimation.

Nej, du får som vårdnadshavare inte använda ditt barns e-legitimation, även om ditt barn samtycker till det och det kan dessutom vara straffbart. Anledningen till detta är att den som innehar e-tjänsten inte har någon möjlighet att upptäcka om det är någon annan än barnet som legitimerar sig och du kan till exempel få del av uppgifter för vilka det råder sekretess i förhållande till vårdnadshavaren.

Nej. Även om personen du hjälper samtycker, så får du inte använda någon annans e-legitimation på detta sätt. E-legitimationen är en personlig identitetshandling och myndigheten du loggar in hos har ingen möjlighet att veta att de släpper in någon annan än den som äger e-legitimationen. 

Ombud i vissa e-tjänster

För vissa e-tjänster finns istället möjlighet att anmäla sig som ombud, så att du representerar någon annan med din egen e-legitimation. Det är den myndighet eller det företag som har e-tjänsten som bestämmer om det ska vara möjligt. Det fungerar till exempel när du lämnar in inkomstdeklarationen. 

E-legitimation med delad kontroll

E-legitimationen Freja eID Plus har en funktion som heter "delad kontroll", som gör att en person som känner sig osäker på att hantera sin e-legitimation kan få hjälp och stöd av någon som hen litar på. Den som ska vara medhjälpare påbörjar aktiveringen och den som ska få hjälp bekräftar i sin egen Freja-app. När användaren sedan ska logga in eller skriva under i en e-tjänst godkänner båda personerna transaktionen i sina respektive Freja-appar. 

Läs mer på Freja eID:s webbplats

Har du blivit av med din e-legitimation ska du först kontakta din utfärdare för att spärra e-legitimationen. Då hjälper de dig samtidigt att skaffa en ny. 

Är ett brott inblandat ska du också göra en polisanmälan på 114 14 eller närmaste polisstation.

Spärra din e-legitimation

Det krävs ett svenskt personnummer för att skaffa en svensk e-legitimation, en person med ett samordningsnummer kan därför inte skaffa en svensk e-legitimation.

Säkerhet

Om en e-legitimation har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation betyder det att e-legitimationen är granskad och godkänd av staten. Det betyder att det går att lita på de e-legitimationer som har klarat granskningen.

Men för att e-legitimationen ska vara säker är det också viktigt att du skyddar den så att ingen annan kommer åt e-legitimationen, på samma sätt som du behöver skydda ditt pass eller ditt id-kort. 

Lär dig mer

Så fungerar e-legitimation

Skydda din e-legitimation

Om du inte kan logga in med en personlig kod beror det på att den som har e-tjänsten har bedömt att det inte är tillräckligt säkert.

Det kan orsaka stora skador för dig om någon annan loggar in i en e-tjänst och exempelvis läser känslig information om dig eller betalar med dina pengar. Den myndighet eller det företag som har e-tjänsten måste därför avgöra vad som krävs för att informationen om dig ska vara så säker som möjligt, till exempel om det räcker med personlig kod eller om det krävs en viss typ av e-legitimation för att logga in.

Det finns flera skäl för att välja en lägre tillitsnivå. Medan en för låg tillitsnivå medför onödiga risker, kan en onödigt hög tillitsnivå bli dyrare. Dessutom kan inte alla användare skaffa en e-legitimation med hög tillitsnivå, till exempel om de har en förvaltare.

Teknik

Kontakta i första hand supporten för tjänsten som du vill använda. De kan hjälpa dig att ta reda på om det är deras tjänst eller din e-legitimation som inte fungerar som den ska.

Kontakta den som har gett ut e-legitimationen för att få reda på om den går att använda på en specifik plattform eller enhet.

De e-legitimationer som finns för privatpersoner idag utvecklas av privata företag som själva beslutar vilka tekniska plattformar de ska göra sina tjänster tillgängliga på. Vi på DIGG har därför ingen möjlighet att ställa krav på dessa företag om att deras e-legitimation ska vara tillgänglig på fler plattformar.

Kontakta den du har skaffat e-legitimationen hos, så hjälper de dig att hitta felet.

E-legitimering över landsgränserna

Nej. Än så länge kan du inte använda någon svensk e-legitimation utomlands.

Så småningom kommer Sverige att anmäla e-legitimationer till EU, och då blir det möjligt att kunna använda en eller flera svenska e-legitimationer utomlands.

Det är den som ger ut e-legitimationen som bestämmer reglerna för hur den kan förnyas. Du behöver därför kontakta den som gett ut din e-legitimation till dig.

Alla svenska e-legitimationer som finns för privatpersoner idag kräver att du har ett svenskt personnummer. Alla utom BankID kräver också att du är folkbokförd i Sverige. BankID kräver istället att du är kund hos någon av de anslutna bankerna.

Det vet vi inte, eftersom det är landet som har gett ut e-legitimationen som bestämmer om de vill att den ska gå att använda i andra länder. Landet behöver också först göra en anmälan till EU.

Vi har ingen uppgift om när andra länder kommer att anmäla sina e-legitimationer till EU. Så snart ett land har meddelat att de kommer att göra en anmälan kan du hitta dem på EU:s lista över anmälda e-legitimationer.

EU:s lista över anmälda e-legitimationer (ec.europa.eu)