DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Tillgänglighet

Senast ändrad: 2020-09-22

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur elegitimation.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från elegitimation.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela osslänk till annan webbplats.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela osslänk till annan webbplats så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Om man inte anger ett sökord, eller om man skriver in "Ange sökord", och trycker på knappen Sök, så visas ett felmeddelande i sökfältet. Det är inte tillräckligt tydligt att det är ett felmeddelande.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av elegitimation.se.

Senaste bedömningen gjordes den 18 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.