Logotyp E-legitimationsnämnden

En webbplats om e-legitimation och e-underskrift.
Under utveckling av E-legitimationsnämnden.

Enkät

Publicerad: 2018-06-28

Ditt svar är anonymt och vi sparar inga uppgifter om dig. Frågor som är märkta med en stjärna måste du svara på.

1. Varför gick du in på e-legitimation.se? *
Multiple selection
2. Hittade du det du sökte? *


3. Hade du någon nytta av informationen på webbplatsen (1: ingen nytta, 4: stor nytta)? *